Hội thảo tham vấn ý kiến hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn Hà Tĩnh và đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh

08:32 22/06/2022
Aa

Sáng 21/6, đại diện của các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đến và tham dự Hội thảo tham vấn lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn Hà Tĩnh và dự thảo báo cáo đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh do Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu- Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tại nguyên và Môi trường tổ chức.

Biến đổi khí hậu cùng với diễn biến bất thường của các hiện tượng khí hậu thời tiết cực đoan đã và đang tác động rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống con người. Nằm ở khu vực ven biển miền Trung Việt Nam, Hà Tĩnh có khí hậu khắc nghiệt với nhiều thiên tai nghiêm trọng như bão, gió Tây khô nóng, hạn hán, mưa lớn và lũ lụt. Điều này dẫn đến việc gián đoạn các hoạt động sản xuất, dịch vụ, những tổn thất về hạ tầng cơ sở, tài sản và tính mạng của người dân.

Thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt Đề cương nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh” và giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện.

Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu tổ chức thực hiện thu thập thông tin, số liệu, tổng hợp đề xuất của các sở, ngành, địa phương, trao đổi chuyên môn để xây dựng báo cáo của hai nhiệm vụ nêu trên.

Ông Phan Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phan Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh “Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Biến đổi khí hậu tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới, làm thay đổi toàn diện và sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu như lương thực, nước, năng lượng; các vấn đề về an toàn xã hội, văn hóa, ngoại giao và thương mại. Các số liệu và phân tích cho thấy các điều kiện khí hậu bất lợi và thiên tai thường xuyên tác động trực tiếp đến các lĩnh vực, các địa phương và các cộng đồng khác nhau của tỉnh Hà Tĩnh làm tăng khả năng bị tổn thương và có nhiều tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự tại hội thảo sẽ góp phần giúp cho dự thảo cập nhật kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Hà Tĩnh và đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh thêm phần đầy đủ, chính xác, khách quan, trước khi trình lên các ngành chức năng xem xét, phê duyệt”.

Tại Hội thảo, Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu đã trình bày tóm tắt các báo cáo và dự thảo kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn Hà Tĩnh và dự thảo báo cáo đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh. Theo kết quả đánh giá việc thực hiện kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hà Tĩnh đã có sự chỉ đạo và quan tâm sát sao đến các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu. Vì vậy, nhiều dự án, nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn trước đã được hoàn thành từ nguồn vốn nước ngoài, ngân sách quốc gia, ngân sách của tỉnh, huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu trình bày báo cáo tại Hội thảo

Các báo cáo cũng tập trung vào một số nội dung chính bao gồm đánh giá diễn biến và mức độ dao động của nhiệt độ, lượng mưa, các hiện tượng khí hậu cực đoan. Từ đó, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng được xây dựng đến giữa và cuối thế kỷ. Trên cơ sở này có thể dự báo các khu vực chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi trong tương lai để có kế hoạch và giải pháp ứng phó phù hợp.

Phiên thảo luận tại Hội thảo

Tham gia ý kiến tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao Sở Tài nguyên và Môi trường đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu cho báo cáo đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh; Báo cáo cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và dự thảo kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu có những ý kiến trao đổi, thảo luận về các nội dung chuyên môn đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện các báo cáo nêu trên.

Lê Anh Đức - STNMTÝ kiến bạn đọc