Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần 2 giữa các ông Trần Thái Lương, Trần Thái Huấn, Trần Đức Phiên - đại diện dòng họ Trần và hộ ông Trần Văn Luân tại tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh

16:01 20/10/2021
Aa

Các ông: Trần Thái Lương, Trần Đức Phiên, Trần Thái Huấn là đại diện của dòng họ Trần có đơn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tranh chấp đất đai lần 02 giữa đại diện dòng họ Trần và hộ ông Trần Văn Luân đối với một phần diện tích đất thuộc thửa đất số 440, tờ bản đồ số 24, bản đồ địa chính phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh; đại diện dòng họ Trần không đồng ý với kết quả giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021.

Nhận được đơn đề nghị của đại diện dòng họ Trần, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn xác minh theo Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 do ông Lê Tài Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn. Sau khi xem xét báo cáo số 01/BC- ĐXM ngày 10/8/2021 của Đoàn xác minh và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Văn bản số 3283/STNMT-TTr ngày 24/8/2021 và Văn bản số 4070/ TNMT-TTr ngày 13/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa các ông Trần Thái Lương, Trần Thái Huấn, Trần Đức Phiên - đại diện dòng họ Trần và hộ ông Trần Văn Luân tại tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (lần 2) với nội dung: “ Không công nhận việc các ông Trần Thái Lương, Trần Thái Huấn, Trần Đức Phiên - đại diện dòng họ Trần cho rằng quyền sử dụng đất đối với phần diện tích khu vực phía Đông nhà thờ họ Trần thuộc một phần thửa đất số 835, tờ bản đồ số 2, bản đồ 299 (nay là thửa số 440, t bản đồ số 24, bản đồ địa chính phư ng Trung Lương) thuộc về nhà thờ dòng họ Trần. Công nhận nội dung giải quyết tranh chấp đất đai giữa đại diện dòng họ Trần và hộ ông Trần Văn Luân tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh ”.Ý kiến bạn đọc