Công bố Quyết định 3901/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Công Huân, trú tại thôn Hạ, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh

11:22 25/11/2020
Aa

Ngày 23/11/2020, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh, đồng chí Hồ Huy Thành Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì công bố Quyết định số 3901/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Công Huân, trú tại thôn Hạ, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. Theo đó, thành phần Đoàn kiểm tra, xác minh gồm có 04 thành viên do bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chánh Thanh tra Sở làm trưởng đoàn. Thời gian kiểm tra xác minh là 45 ngày

Tham dự buổi công bố còn có ông Lê Quang Đức, Quyền Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, đại diện Thanh tra UBND thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố, UBND xã Thạch Hạ và người khiếu nại.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các cơ quan, cá nhân liên quan cùng nhau phối hợp chặt chẽ, làm rõ các nội dung liên quan để tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của công dân theo đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, các thành phần tham gia buổi làm việc cũng đã cho ý kiến thống nhất về thời gian, lịch làm việc theo dự kiến của Đoàn./.

Thanh Nga - Thanh tra Sở TNMT Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc