Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hương Khê

09:11 16/03/2021

Ngày 15/3/2021, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Hương Khê, đồng chí Hồ Huy Thành Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì công bố Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 04/3/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hương Khê

Theo đó, thành phần Đoàn Thanh tra gồm có 05 thành viên do ông Lê Việt Anh, Phó Chánh Thanh tra Sở làm trưởng đoàn; bà Hà Thị Mỹ Dung, Thanh tra viên chính là Phó trưởng đoàn. Thời gian tiến hành thanh tra là 30 ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.

Tham dự buổi công bố, về phía Uỷ ban nhân dân huyện Hương Khê có ông Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng, ban trực thuộc UBND huyện gồm: Thanh tra, Tư Pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng và Chi cục Thuế.

Sau khi nghe đồng chí Trưởng đoàn thông qua Quyết định, dự thảo lịch làm việc và trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp, ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND huyện Hương Khê tạo điều kiện, cung cấp hồ sơ, tài liệu, bố trí cán bộ phối hợp với Đoàn Thanh tra. Đồng thời, cũng yêu cầu Đoàn trong quá trình làm việc không được làm cản trở đến hoạt động bình thường của địa phương./.

Bùi Thị Thanh Nga - Thanh tra Sở TNMT Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc