Sở Tài nguyên và Môi trường công bố quyết định kiểm tra xác minh khiếu nại của Ông Trần Văn Lâm, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà

16:54 09/05/2018
Aa

Sáng ngày 04/05/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành công bố Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xác minh khiếu nại của ông Trần Văn Lâm trú tại thôn Xuân Hải, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà.

Công bố Quyết định kiểm tra, xác minh

Tham dự buổi công bố Quyết định có ông Lê Nam Sơn - Chánh Thanh tra Sở và các thành viên Đoàn kiểm tra, xác minh theo Quyết định số 1154/QĐ-UBND; ông Trần Văn Lâm (người có đơn khiếu nại). Về phía huyện Lộc Hà có ông Văn Thành Đô - Chánh thanh tra huyện Lộc Hà, trưởng đoàn kiểm tra xác minh của huyện và các đồng chí cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Hà, ngoài ra còn có sự tham gia của đồng chí Chủ tịch UBND xã Thạch bằng và công chức địa chính xã Thạch Bằng.

Về nội dung khiếu nại: ông Trần Văn Lâm trú tại thôn Xuân Hải, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà có đơn khiếu nại UBND huyện Lộc Hà không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất do ông, cha của ông Lâm để lại tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà. Nội dung khiếu nại của ông Lâm đã được UBND huyện Lộc Hà giải quyết tại  quyết định giải quyết khiếu nại số 3757/QĐ-UBND ngày 14/12/2017. Không nhất trí với kết quả giải quyết của UBND huyện Lộc Hà ông Lâm tiếp tục có đơn đề nghị UBND tỉnh giải quyết.

Theo Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xác minh khiếu nại của ông Trần Văn Lâm trú tại thôn Xuân Hải, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà; thời hạn kiểm tra xác minh là 45 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra xác minh. Đoàn thanh tra gồm có 3 thành viên, do bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chánh thanh tra Sở làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra xác minh đã thông qua nội dung Quyết định số  1154/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh và kế hoạch làm việc của Đoàn kiểm tra; đồng thời yêu cầu các ông Nguyễn Văn Lâm, UBND huyện Lộc Hà, UBND xã Thạch Bằng và các tổ chức cá nhân có liên quan phối hợp cung cấp thông tin, chứng cứ và cùng làm việc với đoàn khi có yêu cầu.

Về phía Đoàn kiểm tra xác minh phải chấp hành nghiêm các quy định theo quy chế hoạt động của Đoàn; tập trung thời gian để nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và làm việc với các bên có liên quan, cố gắng hoàn thành đúng thời gian quy định./.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - TTV, Thanh tra SởÝ kiến bạn đọc