Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2024

29/03/2024
Aa

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lịch Tiếp công dân tháng 4 năm 2024 như sau:

* Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 15/4/2024: Thời gian: Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. * Từ ngày 16/4/2024 đến ngày 29/4/2024: Thời gian: Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút. Địa điểm: Tại Phòng tiếp công dân - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, số 12A, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

TT

Thời gian

Người thực hiện

tiếp công dân

Chức vụ

1

Thứ 2

ngày 01/4/2024

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phạm Xuân Đức

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

2

Thứ 3

ngày 02/4/2024

Lê Việt Anh

Hồ Văn Hiệp

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

3

Thứ 4

ngày 03/4/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

4

Thứ 5

ngày 04/4/2024

Hà Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

5

Thứ 6

ngày 05/4/2024

Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở

(Thành phần tham gia tiếp theo Thông báo số 367/TB-STNMT ngày 28/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

6

Thứ 2

ngày 08/4/2024

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phạm Xuân Đức

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

7

Thứ 3

ngày 09/4/2024

Lê Việt Anh

Hồ Văn Hiệp

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

8

Thứ 4

ngày 10/4/2024

Hà Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Hiền

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

9

Thứ 5

ngày 11/4/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Ngô Thị Thanh

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

10

Thứ 6

ngày 12/4/2024

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

11

Thứ 2

ngày 15/4/2024

Hà Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

12

Thứ 3

ngày 16/4/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

13

Thứ 4

ngày 17/4/2024

Lê Việt Anh

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

14

Thứ 5

ngày 18/4/2024

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

15

Thứ 6

ngày 19/4/2024

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

16

Thứ 2

ngày 22/4/2024

Lê Việt Anh

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

17

Thứ 3

ngày 23/4/2024

Hà Thị Mỹ Dung

Ngô Thị Thanh

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

18

Thứ 4

ngày 24/4/2024

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

19

Thứ 5

ngày 25/4/2024

Bùi Thị Thanh Nga

Phạm Xuân Đức

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

20

Thứ 6

ngày 26/4/2024

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hồ Văn Hiệp

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

21

Thứ 2

ngày 29/4/2024

Lê Việt Anh

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra viên

22

Thứ 3

ngày 30/4/2024

Nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền NamÝ kiến bạn đọc