Tìm giải pháp xử lý 24 hộ gia đình sử dụng đất trong vùng đệm thuộc diện tích Vườn quốc gia Vũ Quang.

08:29 09/06/2020
Aa

Đ xử lý tình trạng 24 hộ gia đình, thuộc xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn cư trú, xâm lấn trong lâm phần vườn Quốc gia Vũ Quang với diện tích 31,1 ha sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp, ngày 04/6/2020, đồng chí Đặng Ngọc Sơn, phó Chủ tịch UBND tỉnh Chủ trì khảo sát thực địa với sự tham gia của đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hương Sơn cùng các phòng ban lien qua thuộc UBND huyện quản lý, Vườn Quốc gia vũ Quang và UBND xã Sơn Kim 2.

Sau khi tổ chức buổi kiểm tra, khảo sát thực địa, tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, đồng chí Đặng Ngọc Sơn đề nghị các đại biểu  thảo luận tập trung vào việc xác định nguồn gốc đất đai, hiện trạng việc sử dụng đất của 24 hộ dân trong vùng đệm của rừng QGVQ là đất canh tác, trồng cây lâu năm; làm rõ nguồn gốc giao đất, giao rừng tại địa bàn nơi cư trú; xem xét xử lý kịp thời tình trạng sử dụng đất bước đầu của các hộ chỉ sử dụng đất vào mục đích trồng cây nông nghiệp (cây hàng năm và lâu năm), chăn nuôi và làm lán trại  nhưng về lâu dài các hộ có thể xây nhà ở. Phải có giải pháp cụ thể, dứt điểm ngay, không để ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quản lý và bảo vệ hệ sinh thái vườn Quốc gia Vũ Quang cả trước mắt và lâu dài. Để giải quyết được vấn đề và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, trước mắt đề nghị  địa phương và Vườn Quốc gia phối hợp truyền truyền, vận đồng bà con chấp hành nghiêm túc việc quản lý, bảo vệ rừng, dữ nguyên hiện trạng, không phát sinh đầu tư xây dựng, mở rông quy mô diện tích vào sản xuất.  Vườn Quốc gia Vũ Quang (đơn vị chủ rừng) có trách nhiêm phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền địa phương xây dựng phương án đưa bà con ra khỏi khu vực vườn quản lý. Nội dung phương án phải rõ về gốc gác về đất đai hiện đang sản xuất và nơi cư trú; hoàn cảnh cụ thể việc giao đất, giao rừng và tổ chức sản xuất ở nơi cư trú; tâm tư nguyên vọng của nhân dân; làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành và người sử dụng đất trong việc tham gia và tổ chức thực hiện phương án.

Việc tổ chức xử lý tình trạng xâm lấn đất đai vườn Quốc gia là việc làm hết sức cấp thiết; vì vậy, các cấp, các ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phối hợp tốt với đơn vị chủ rừng sớm hòa thành phương án chậm nhất trước ngày 30/6/2020 trình UBND tỉnh xem xét.

Hoạt động kiểm tra thực địa việc xâm lấn đất rừng.

Trao đổi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại hiện trường khu đất hộ dân đang sử dụng.

Họp bàn giải pháp di dời các hộ dân sử dụng đất ra khỏi vùng đệm thuộc vườn quốc gia quản lý.

Lê Văn Phụ

(Sở TN&MT)Ý kiến bạn đọc