UBND tỉnh ban hành Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Châu, trú tại thôn Ba Giang, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà

10:20 02/04/2019

Ngày 20/3/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Châu, trú tại thôn Ba Giang, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà.

Nguyên nhân và quá trình giải quyết khiếu nại:

Thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng, Quốc lộ 15B, đoạn qua xã Phù Việt, huyện Thạch Hà, ngày 31/5/2018 UBND huyện Thạch Hà đã ban hành Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với các hồ dân có đất, tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có hộ bà Trần Thị Châu. Ngày 05/6/2018 bà Châu có đơn khiếu nại việc gia đình bà chưa được bồi thường đủ diện tích đất đã được UBND xã Phù Việt cấp năm 1987. Sau làm việc và khi trả lời bằng văn bản nhưng bà Châu không đồng ý, ngày 11/9/2018 UBND huyện Thạch Hà đã có Thông báo số 512/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại của bà Trần Thị Châu và đã ban hành Quyết định số 7611/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Châu với nội dung:

Không công nhận khiếu nại của bà Trần Thị Châu – thôn Ba Giang, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về việc bồi thường, GPMB khi thu hồi đất đối với phần diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn Tỉnh lộ 2 (nay là Quốc lộ 15B) theo Nghị định 203-HĐBT ngày 21/11/2982 của Hội đồng bộ trưởng mà UBND xã đã giao cho gia đình bà từ năm 1987 ”.

Không đồng ý với Quyết định số 7611/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Thạch Hà, bà Châu đã làm đơn khiếu nại lên UBND tỉnh (đơn ngày 07/11/2018). Ngày 27/12 /2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3930 /QĐ-UBND về việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Châu, thôn Ba Giang, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà. Trong quá trình kiểm tra, xác minh, căn cứ vào các tài liệu đã thu thập, kết quả làm việc với gia đình bà Châu, UBND xã Phù Việt, UBND huyện Thạch Hà và các tổ chức cá nhân có liên quan, Đoàn kiểm tra, xác minh đã giải thích về các quy định của pháp luật liên quan đến quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất, chính sách bồi thường GPMB, gia đình bà Châu đã có đơn đề ngày 07/3/2019 gửi Chủ tịch UBBND tỉnh, Đoàn kiểm tra xác minh theo Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 27/12 /2018 của UBND tỉnh xin rút lại toàn bộ nội dung khiếu nại.

Căn cứ đơn xin rút khiếu nại của bà bà Châu, ngày 20/3/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Châu, trú tại thôn Ba Giang, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà.

Hà Thị Mỹ Dung - Thanh tra Sở TNMTÝ kiến bạn đọc