UBND tỉnh ban hành Quyết định tranh chấp đất đai giữa ông Bùi Văn Vinh và hộ ông Nguyễn Trọng Cường tại thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên

09:43 10/03/2021
Aa

Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Bùi văn Vinh và hộ ông Nguyễn Trọng Cường tại thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên.

Nguyên nhân và quá trình giải quyết tranh chấp đất đai:

Ông Bùi Văn Vinh đang khiếu nại, tranh chấp đất đai với hộ ông Nguyễn Trọng Cường, vì cho rằng thửa đất mà hộ ông Nguyễn Trọng Cường đang sử dụng trước đây là đất vườn của ông, bà ngoại (là bố mẹ đẻ của bà Bùi Thị Phư). Tuy nhiên, gia đình ông Bùi Văn Vinh không cung cấp được tài liệu, hồ sơ, giấy tờ liên quan để chứng minh thửa đất này trước đây thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình mình, mà chỉ có giấy xin xác nhận do ông Bùi Văn Vinh tự lập, trong đó có ý kiến của một số người đang sinh sống tại xã Cẩm Dương.

Trong thời gian qua các năm 2008, 2015, 2019, 2020 gia đình bà Bùi Thị Phư có nhiều đơn thư gửi đến UBND huyện Cẩm Xuyên (lúc đầu đơn đề là kiến nghị, sau đó đề là khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo), nội dung đơn có liên quan đến việc yêu cầu giải quyết quyền sử dụng đất cũ của gia đình bà tại xã Cẩm Dương. UBND huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo các phòng chức năng có liên quan phối hợp với UBND xã Cẩm Dương kiểm tra, soát xét và đã có nhiều văn bản trả lời nhưng gia đình bà Bùi Thị Phư không đồng ý.

Ngày 17/3/2020, UBND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành Quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác giải quyết tranh chấp đất đai (thụ lý giải quyết Đơn của ông Bùi Văn Vinh đề ngày 03/10/2019).

Ngày 11/6/2020, UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành Quyết định số 2947/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Bùi Văn Vinh và hộ ông Nguyễn Trọng Cường với nội dung: Không chấp nhận yêu cầu của ông Bùi Văn Vinh (do bà Bùi Thị Phư ủy quyền) về việc giải quyết tranh chấp số diện tích 985,5m2 thuộc một phần thửa đất số 408, tờ bản đồ 4a, bản đồ 299/TTg; nay là thửa 40, tờ bản đồ số 16, bản đồ địa chính xã Cẩm Dương, hiện đang do ông Nguyễn Trọng Cường sử dụng tại thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; vì việc đòi lại quyền sử dụng đất của gia đình ông Bùi Văn Vinh đối với thửa đất nêu trên là không có căn cứ và không có cơ sở để giải quyết.

Không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND huyện Cẩm Xuyên, ông Bùi văn Vinh tiếp tục khiếu nại lên UBND tỉnh, UBND tỉnh đã thụ lý giải quyết và ban hành Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 về việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Văn Vinh, trú tại số 27, tổ dân phố 13, thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Căn cứ vào thông tin, tài liệu, bằng chứng được thu thập trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, kết quả làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan, Đoàn kiểm tra, xác minh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Bùi Văn Vinh và hộ ông Nguyễn Trọng Cường ở thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (lần 2)

Võ Văn Sự - Thanh tra SởÝ kiến bạn đọc