UBND tỉnh công nhận kết quả hòa giải thành tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Đồng với ông Trần Hữu Xanh - xã Đức Hương, huyện Vũ Quang

08:28 08/01/2018
Aa

Ngày 29/12/2017 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4043QĐ-UBND Công nhận kết quả hòa giải thành giữa hộ ông Nguyễn Văn Đồng (trú tại thôn Hương Đại, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang) tranh chấp đất đai với hộ ông Nguyễn Hữu Xanh (trú tại thôn Hương Tân, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang).

Tóm tắt vụ việc như sau:

Ngày 05/11/2015, ông Đồng có đơn gửi đến UBND huyện Vũ Quang kiến nghị giải quyết tranh chấp đất đai với ông Nguyễn Hữu Xanh. Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang đã thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh nội dung tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Đồng, thôn Hương Đại và ông Nguyễn Hữu Xanh thôn Hương Tân, xã Đức Hương tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 12/01/2016, sau đó đã ban hành Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 9/11/2016 về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Nguyễn Văn Đồng, thôn Hương Đại và ông Nguyễn Hữu Xanh, thôn Hương Tân xã Đức Hương, với nội dung:

" 1. Ông Nguyễn Văn Đồng không đủ điều kiện để được công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích có tranh chấp theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

2. Công nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Hữu Xanh đối với toàn bộ diện tích đất tại vị trí đang sử dụng, thuộc địa danh Mụ Thịnh, Thôn Hương Tân, xã Đức Hương. Phạm vi, ranh giới sử dụng đất của hộ Nguyễn Hữu Xanh được xác định theo kết quả đo đạc địa chính năm 2013 ".

Không đồng ý với Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, ngày 10/8/2017, ông Đồng đã trực tiếp Ban tiếp công dân tỉnh để kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2884/QĐ-CTUBND ngày 05/10/2017 về việc kiểm tra, xác minh nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Đồng trú tại thôn Hương Đại, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang. Sau quá trình trực tiếp làm việc với ông Nguyễn Văn Đồng, ông Nguyễn Hữu Xanh, UBND huyện Vũ Quang, UBND xã Đức Hương và các tổ chức, cá nhân có liên quan, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và quy định của pháp luật Đoàn kiểm tra, xác minh, phối hợp UBND huyện Vũ Quang đã giải thích, vân động để ông Nguyễn Văn Đồng và ông Nguyễn Hữu Xanh hiểu và hai bên gia đình đã đồng ý hòa giải.

Trên cơ sở kết quả hòa giải được thể hiện tại biên bản hòa giải thành lập ngày 22/12/2017, Ngày 29/12/2017 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4043QĐ-UBND Công nhận kết quả hòa giải thành giữa hộ ông Nguyễn Văn Đồng (trú tại thôn Hương Đại, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang) tranh chấp đất đai với hộ ông Nguyễn Hữu Xanh (trú tại thôn Hương Tân, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang).

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Thanh tra Sở TN&MTÝ kiến bạn đọc