Văn bản Số: 3193 /KL-TNMT ngày 20/10/2017 về Kết luận việc chấp hành pháp luật trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại phòng TNMT và Văn phòng ĐKQSD đất

16:19 23/10/2017
Aa


Ý kiến bạn đọc