Văn bản số 5438/UBND-NL2 về việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh giao đất cho thuê đất tại Khu du lịch Xuân Thành, huyện Nghi Xuân.

11:15 20/09/2017


Ý kiến bạn đọc