Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Khánh Giang tại Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà, xã An Dũng, huyện Đức Thọ

08:21 30/11/2021
Aa

Ngày 29/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Khánh Giang tại Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, số tiền 1.250.000.000 đồng, về hành vi vi phạm hành chính pháp luật Bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý xử lý vi phạm trong hoạt động chăn nuôi, bảo vệ môi trường tại Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà, xã An Dũng, huyện Đức Thọ; Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn và tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, đầu tư, xây dựng, chăn nuôi của Công ty TNHH Khánh Khánh Giang tại Dự án. Qua kiểm tra phát hiện: Trong quá trình hoạt động tại Dự án, Công ty TNHH Khánh Giang có các vi phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước được quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ về sửa đối bổ sung một số điều của Nghị định số 155 và Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Ngoài số tiền xử phạt nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã đình chỉ hoạt động của Công ty tại Dự án với thời hạn 6 tháng để khắc phục vi phạm và yêu cầu Công ty khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 60 ngày, chi trả kinh phí phân tích mẫu nước thải theo đơn giá hiện hành đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật vào môi trường.

(Đính kèm: Quyết định số 3890/QĐ-XPVPHC ngày 29/11/2021)Ý kiến bạn đọc