Xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường đối với HTX Nuôi trồng thuỷ sản và Du lịch Bảo An Phú

16:48 13/11/2020
Aa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Môi trường về việc kiểm tra, xử lý kiến nghị phản ánh qua Đường dây nóng đối với Khu vực nuôi tôm thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh của Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản và du lịch Bảo An Phú, ngày 21/7/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Xuân tiến hành kiểm tra, lấy mẫu đánh giá chất lượng nước thải tại dự án.

Trên cơ sở kết quả phân tích mẫu nước thải do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải quy định tại Điểm h Khoản 5 và khoản 7 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ và tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3761/QĐ-XPVPHC ngày 06/11/2020 đối với Hợp tác xã Bảo An Phú với tổng số tiền 392 triệu đồng. Đồng thời buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 03 tháng.Ý kiến bạn đọc