Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Đo đạc và bản đồ

09:30 24/12/2019
Aa


Ý kiến bạn đọc