UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thu gom, lưu giữ, chuyển giao xử lý chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn thải chất thải nguy hại phát sinh số lượng dưới 600kg/năm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10:16 12/07/2021
Aa

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ đã và đang hình thành khối lượng lớn CTNH cần được thu gom, vận chuyển, xử lý. Ngoài các cơ sở phát sinh khối lượng lớn CTNH từ 600 kg/năm trở lên đã được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, hiện nay theo kết quả rà roát của các địa phương, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phát sinh CTNH với khối lượng phát sinh dưới 600 kg/năm. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 và Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015, chủ nguồn thải CTNH có khối lượng phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm dưới 600 kg/năm phải đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường bằng việc lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu. Tuy nhiên, qua theo dõi công tác quản lý CTNH trong thời gian qua cho thấy phần lớn các cơ sở phát sinh CTNH dưới 600 kg/năm chưa thực hiện quy định này.

Các cơ sở này chủ yếu tập trung ở các nhóm ngành nghề như: kinh doanh xăng dầu; kinh doanh, sửa chữa bảo dưỡng ô tô, xe máy; trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản; cơ khí; sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ; sản xuất vật liệu xây dựng (trạm trộn bê tông, sản xuất gạch ngói…); khai thác, chế biến khoáng sản; In ấn…, trong đó:

- Về thành phần CTNH phát sinh: tuỳ thuộc vào đặc thù của từng ngành nghề mà thành phần CTNH khác nhau:

+ Cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hoá lỏng: dầu nhớt thải, cặn xăng dầu thải, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại, bao bì cứng thải, bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in…

+ Cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy: Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang, các chi tiết, bộ phận của phanh đã qua sử dụng có amiăng, Nước làm mát động cơ nhiễm thành phần nguy hại, chai đựng dầu nhớt, mỡ bôi trơn các loại, Pin, ắc quy chì thải, lõi lọc dầu đã qua sử dụng, cặn sơn dung môi, hộp mực in thải…

+ Trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản: xác động vật chết do dịch bệnh, dầu thải, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại, bao bì thuốc thú y thải, bao bì đựng hoá chất thải…

+ Cơ sở sản xuất, gia công cơ khí: dầu tổng hợp thải từ quá trình gia công tạo hình, đá mài, giấy ráp đã qua sử dụng có thành phần nguy hại, que hàn thải, xỉ hàn có kim loại nặng hoặc các thành phần nguy hại, sáp và mỡ đã qua sử dụng, nước thải từ quá trình mạ điện, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại,…

+ Cơ sở sản xuất đồ gỗ, mỹ nghệ: mùn cưa, …có nhiễm thành phần nguy hại, dầu mỡ động cơ thải, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại, dung môi tẩy sơn, vecni thải, cặn sơn, vecni thải, ắc quy thải…

+ Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng: dầu thải, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại, bụi khí thải có thành phần nguy hại, sản phẩm thải chứa hắc ín, bóng đèn huỳnh quang thải,…

+ Cơ sở in ấn: mực in thải, bùn mực thải, hộp mực in thải, bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại…

+ Cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản:

- Về tình hình phân định, phân loại CTNH:

Phần lớn các sơ sở phát sinh CTNH dưới 600 kg/năm chưa biết cách phân định CTNH nên quá trình phân loại CTNH chưa triệt để, chủ yếu phân loại những CTNH như: cặn dầu thải, nhớt thải, giấy, nylon, nhựa các loại, thùng sơn, vụn kim loại... có chứa thành phần nguy hại hoặc có lẫn CTNH để bán phế liệu. Còn các loại CTNH khác như: giẻ lau dính dầu thải, hộp đựng hoá chất, bóng đèn huỳnh quang thải, pin thải... hầu hết đang để lẫn với chất thải sinh hoạt.

- Về tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH

Theo quy định, việc thu gom vận chuyển CTNH phải do các đơn vị có Giấy phép xử lý CTNH thực hiện. Việc chuyển giao được thoả thuận trên hợp đồng và ghi nhận trên chứng từ. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua đa số các cơ sở phát sinh CTNH dưới 600kg/năm chưa biết hoặc chưa quan tâm đến việc hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. Một số cơ sở phát sinh mặc dù quan tâm nhưng do lượng phát sinh nhỏ, nơi phát sinh nằm ở các khu vực không thuận tiện cho các phương tiện thu gom vận chuyển chuyên dụng nên không ký hợp đồng được với các đơn vị có Giấy phép xử lý CTNH theo quy định.

Việc phân loại không triệt để, không bố trí trang thiết bị và khu vực lưu giữ CTNH đảm bảo theo quy định; việc chuyển giao cho các đơn vị không có chức năng vận chuyển, xử lý CTNH hoặc tự thải bỏ CTNH bừa bãi ra môi trường của các chủ nguồn thải nêu trên là hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường và là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do tính chất nguy hại của các loại chất thải này.

Vì vậy, để thực hiện Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, đồng thời để chấm dứt tình trạng trên, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 02/7/2021  Kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, chuyển giao CTNH đối với các chủ nguồn thải phát sinh số lượng dưới 600kg/năm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Kế hoạch quy định rõ quy trình thu gom, vận chuyển, chuyển giao, xử lý CTNH đối với các cơ sở phát sinh CTNH dưới 600kg/năm nhằm mục đích đảm bảo Tăng cường quản lý CTNH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với quy định pháp luật để tạo thuận lợi trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý, theo đặc thù của tỉnh, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn cho cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi cho các Chủ nguồn thải phát sinh số lượng CTNH thấp hơn 600kg/năm được chuyển giao cho đơn vị xử lý CTNH đủ điều kiện thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các Chủ nguồn thải trong việc thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý CTNH.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu: CTNH phát sinh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải được thu gom, phân loại, chuyển giao xử lý theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính ph , Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã và chủ nguồn thải CTNH trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Nguyễn Thị Giang – Phòng Môi trườngÝ kiến bạn đọc