Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 02.TVGS Tư vấn giám sát thi công gói thầu 01XL thuộc kế hoạch sửa chữa, cải tạo mái nhà làm việc, cổng hàng rào trụ sở việc Sở Tài nguyên và Môi trường

14:35 04/10/2018


Ý kiến bạn đọc