Giới thiệu về dự án VILG

08:22 03/02/2021
Aa

Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn ngân hàng Thế giới (Dự án VILG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016.

Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn ngân hàng Thế giới (Dự án VILG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 và được Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ký Hiệp định tài trợ số 5887-VN ngày 23/12/2016.

Dự án VILG có mục tiêu phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu nhằm đáp ứng hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo đó, sẽ xây dựng một hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu trên cơ sơ kiến trúc hệ thống, hạ tầng đồng bộ, phần mềm thống nhất trên toàn quốc. Hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (dữ liệu địa chính, quy hoạch, hế hoạch sử dụng đất, giá đất, kiểm kê, thống kê…). Hỗ trợ tăng cường công tác quản lý đất đai và đảm bảo thực hiện thống nhất Luật đất đai ở các cấp, thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất…

Đặc biệt, hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua việc hiện đại hóa các Văn phòng đăng ký đất đai từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ tới việc trang bị thiết bị đầu – cuối của các Văn phòng và đào tạo cán bộ.

Dự án được sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới với tổng số vốn đầu tư 180 triệu USD. Dự án được triển khai tại Bộ TN&MT và trên địa bàn 33 tỉnh, thành phố tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tỉnh Hà Tĩnh là 1 trong 33 tỉnh thành phố tham gia dự án VILG

Ban Quản lý dự án VILG Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc