Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất huyện Nghi Xuân ngày 14/8/2019

10:58 19/08/2019


Ý kiến bạn đọc