Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất huyện Vũ Quang ngày 11/9/2019

09:05 12/09/2019


Ý kiến bạn đọc