Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả

08/03/2017
Aa
Chiều 2/3, BTV Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch dự và chỉ đạo hội nghị.

chuan hoa doi ngu can bo xay dung nen hanh chinh hien dai hieu qua

Đảng bộ TP. Hà Tĩnh hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, với 6.528 đảng viên. Những năm gần đây, thành phố Hà Tĩnh đã có bước chuyển biến tích cực trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhờ vậy, Đảng bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

chuan hoa doi ngu can bo xay dung nen hanh chinh hien dai hieu qua

Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Tĩnh Đậu Thị Thủy: Đề nghị Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung phân cấp quản lý cán bộ; tiêu chuẩn cán bộ chung và theo phân cấp quản lý; ban hành các quy định cụ thể về công tác cán bộ, nhất là quy chế đánh gi á cán bộ, công chức (cụ thể hóa Quy định 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị).

BTV Thành ủy đã không ngừng đổi mới việc ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc toàn khoá; quan tâm, chỉ đạo việc đổi mới tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết, xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện…

Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ vai trò hạt nhân trong lãnh đạo hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy cơ sở đã tích cực nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động, đề ra các giải pháp chủ động giải quyết các vấn đề mới phát sinh, khắc phục hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

chuan hoa doi ngu can bo xay dung nen hanh chinh hien dai hieu qua

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hà Nguyễn Thanh Hải : Đề nghị Thành ủy bố trí các trưởng phó phòng chức năng về đảm nhận chức danh bí thư các phường, xã để nắm bắt cơ sở và điều hành có hiệu quả.

TP. Hà Tĩnh từng bước xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, khắc phục tình trạng quan liêu, chồng chéo hoặc không phù hợp về chức năng, nhiệm vụ… Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Thành phố cũng đã từng bước thực hiện việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với 16 đơn vị sự nghiệp công lập. Tạo điều kiện cho những đơn vị này phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo, nhất là trong việc quản lý chi tiêu tài chính...

chuan hoa doi ngu can bo xay dung nen hanh chinh hien dai hieu qua

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt những nội dung chỉ đạo của cấp trên, trong đó tập trung việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; không ngừng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả...

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia góp ý, đề xuất các giải pháp như: tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với tình hình mới; ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể trong xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ giữa vai trò lãnh đạo của Đảng với điều hành của chính quyền; hợp nhất hệ thống công chức đảng, đoàn thể với công chức chính quyền để thống nhất quản lý, giảm đầu mối và tinh giản biên chế...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phân tích, làm rõ hơn về những nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị.

chuan hoa doi ngu can bo xay dung nen hanh chinh hien dai hieu qua

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhưng nếu bộ máy cồng kềnh, chồng chéo thì không thể đạt hiệu quả. Quan điểm nhất quán của Đảng về đổi mới phương thức là đổi mới năng lực lãnh đạo. Vì vậy, nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng nền hành chính hiện đại nhằm mục tiêu cao cả phục vụ nhân dân là nội dung cốt lõi của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Khẳng định nhiệm vụ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới sẽ rất khó khăn, đòi hỏi quyết tâm cao, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Thành ủy tiếp tục chỉ đạo, hành động quyết liệt, đặc biệt là nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Ban hành các nghị quyết gắn với thực tiễn, đi vào cuộc sống và tổ chức thực hiện nghị quyết bằng cơ chế chính sách cụ thể. Đổi mới phương thức lãnh đạo trên tinh thần sáp nhập, tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả nhất.

Baohatinh.vn


Ý kiến bạn đọc