Xây dựng khung Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn

11:21 21/10/2021
Aa

Sáng ngày 20/10, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Vụ Tổ chức cán bộ đã báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái về kế hoạch Xây dựng khung Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn.

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Đặng Thanh Mai; các địa biểu đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Quản lý dự báo KTTV, Văn phòng Tổng cục và các thành viên Tổ soạn thảo xây dựng khung Chương trình.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Nhằm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức kiến thức phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn cho các cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về ngành tài nguyên môi trường, cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực KTTV và các tổ chức, cá nhân bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về KTTV. Tổng cục KTTV đã xây dựng khung chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo các chuyên đề từ các kiến thức cơ bản đến kỹ năng chuyên ngành, thực tế. Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Trần Linh, Chánh văn phòng Tổng cục đã giới thiệu về Dự thảo Khung chương trình. Cấu trúc chương trình gổm 2 phần: Phần 1 Kiến thức chung về nghành KTTV và Phần 2 là Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về KTTV. Dự thảo chi tiết các chuyên đề của từng học phần.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái ghi nhận, đồng tình với khung đề cương, định hướng xây dựng chương trình của Tổ biên tập. Để hoàn thiện khung chương trình này, ông đề nghị trong thời gian tới các đơn vị tập trung vào các nội dung sau: Thống nhất phương thức đào tạo là tập trung xây dựng tài liệu với các buổi giảng là hướng dẫn sử dụng tài liệu mà trọng tâm, trọng điểm là hệ thống pháp luật chung, các pháp luật liên quan các quy định về dự báo, dữ liệu tập trung, quan trắc…, quá trình phát triển của ngành đặc biệt là hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư tại các địa phương. Mô tả thêm về các đối tượng đi học, tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTV ở các địa phương. Trong các chuyên đề tập trung các nội dung nâng cao vai trò, vị thế của ngành KTTV, nâng cao nhận thức về việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo.

Theo kttvqg.gov.vnÝ kiến bạn đọc