Chi cục Bảo vệ môi trường 10 năm thành lập, một chặng đường (2008 - 2018)

15:24 02/10/2018
Aa

Chiều ngày 28/9/2018, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập (30/9/2008 - 30/9/2018). Tham dự buổi gặp mặt có nguyên lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Chi cục qua các thời kỳ; Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng các phòng đơn vị, đại diện các địa phương, một số đơn vị, cá nhân và toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Bảo vệ môi trường.

Xây dựng và phát triển

Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT) được thành lập theo Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh. Chi cục BVMT là cơ quan tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh. Chi cục BVMT được thành lập năm 2008 từ Phòng Quản lý môi trường với 06 biên chế, đến nay qua quá trình hoạt động hiên có 13 biên chế. Cơ cấu tổ chức của Chi cục gồm 03 phòng: Phòng Hành chính- Tổng hợp,  Phòng Kiểm soát ô nhiễm và Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường.

Đồng chí Đặng Bá Lục - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm hoạt động

Qua 10 năm thành lập và hoạt động, Chi cục Bảo vệ môi trường đã không ngừng phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn, kết quả qua 10 năm hoạt động cụ thể như:

Hàng năm Chi cục BVMT tiếp nhận từ 1.300-1.700 văn bản các loại; tham mưu Sở TN&MT ban hành và trực tiếp ban hành 1.000-1.200 văn bản các loại. Trong năm 2017 và 2018 Chi cục BVMT đã tham mưu ban hành Nghị quyết 05 về BVMT giai đoạn đến 2025, Nghị quyết 79 về cơ chế chính sách trong hoạt động bảo vệ môi trường, Nghị quyết 90 thông qua quy hoạch đa dạng sinh học và nhiều Quyết định quan trọng khác thuộc lĩnh vực BVMT. Hàng năm, phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và các địa phương thực hiện tốt các chương trình hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày đa dạng sinh học, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,... Phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội nông dân trong việc triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường. Phối hợp với đài PT-TH Hà Tĩnh, báo Hà Tĩnh thực hiện các chuyên đề truyền thông bảo vệ môi trường.

Về tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính theo quy trình TCVN ISO 9001:2008, hàng năm Chi cục Bảo vệ môi trường tiếp nhận và xử lý 120- 130 hồ sơ các loại về môi trường, các hồ sơ đã xử lý kịp thời đúng theo trình tự quy định, các thủ tục hành chính đã được rút ngắn ½ thời gian và 1/3 thành phần hồ sơ. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở TN&MT, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh; Tổng cục Môi trường, các địa phương thực hiện thanh kiểm tra 10-20 cơ sở sản xuất kinh doanh. Giải quyết các đơn thư khiếu nại, phản ánh qua đường dây nóng của các tổ chức, cá nhân liên quan, bình quân 10-15 đơn vị/năm, thực hiện giám sát 03/03 cơ sở qua hệ thống quan trắc tự động nước thải và khí thải (Formosa, Bia Sài Gòn, Nhiệt điện Vũng Áng 1). Đặc biệt từ năm 2016 đến nay, Chi cục BVMT đã thực hiện giám sát công tác BVMT tại dự án FHS, đến nay FHS đã vận hành ổn định Lò cao số 01, đang vận hành thử nghiệm Lò cao số 02; khắc phục 52/53 hành vi vi phạm, còn 01 hành vi còn lại dự kiến 30/6/2019 sẽ hoàn thành.

Ngoài ra, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn. Hiện nay khối lượng rác thải phát sinh bình quân 650 tấn/ngày đêm, tỷ lệ thu gom đạt 75-80 %. Đến nay toàn tỉnh có 05 Công ty, 204 HTX, Tổ đội VSMT thu gom, xử lý rác thải. 13/13 địa phương đã phê duyệt đề án, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Toàn tỉnh hiện có 02 nhà máy xử lý rác thải, 05 lò đốt đã đi vào hoạt động, hiện đang chuẩn bị đầu tư 10 lò đốt rác thải sinh hoạt tại các địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra và tham gia thẩm định việc thực hiện Tiêu chí môi trường tại 20-30 xã, đến nay toàn tỉnh có 128 xã đạt tiêu chí môi trường, thực hiện thu phí hơn 70 đơn vị, tổng số tiền thu phí hơn 07 tỷ đồng.

Khó khăn, thách thức và nhiệm vụ thời gian tới

Mặc dù đạt nhiều kết quả trong quá trình hoạt động, tuy nhiên đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ được giao, như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường chưa hoàn thiện; Đội ngũ cán bộ làm công tác QLNN về BVMT từ tỉnh xuống huyện, xã còn mỏng về số lượng và yếu về chất lượng, chưa đủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trang thiết bị, phương tiện phục vụ QLNN về BVMT chưa được đầu tư đầy đủ; Ý thức BVMT của một số bộ phận người dân và chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thấp; việc chấp hành pháp luật về BVMT của nhiều doanh nghiệp chưa thực sự nghiêm túc; Nguồn kinh phí dành cho công tác quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm, đa dạng sinh học, truyền thông môi trường còn hạn chế;

Đồng chí Phan Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ của Chi cục BVMT trong thời gian tới

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở TN&MT đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó cập tập trung một số nội dung như: Tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác BVMT; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức, pháp luật về BVMT nhằm nâng cao ý thức BVMT trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức tập huấn; Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 79, Nghị quyết 90 của HĐND tỉnh; Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý CTR; Giám sát chặt chẽ hoạt động của các dự án lớn trên địa bàn toàn tỉnh; Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực BVMT; Tăng cường công tác phối hợp thanh tra và kiểm tra công tác BVMT tại các tổ chức, cá nhân trong hoạt động SXKD; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của Chi cục; Hoàn thiện tổ chức bộ máy thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý; Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện công tác và thiết bị quan trắc phân tích môi trường, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về môi trường,...

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường (30/9/2008 - 30/9/2018).

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Toàn thể đại biểu, cán bộ công chức Chi cục BVMT chụp ảnh lưu niệm

Ngọc Hà – Chi cục BVMTÝ kiến bạn đọc