Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

07:58 30/07/2021

Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã chủ trì làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn; đại diện Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Kinh tế ngân sách; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND và Trưởng phòng TNMT các huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung cần tập trung chỉ đạo thực hiện.

Đ/c Hồ Huy Thành - Giám đốc Sở TN&MT báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thời gian tới.

Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: Hoàn thành việc thẩm định hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 13 huyện, thành phố, thị xã trình UBND tỉnh phê duyệt; Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển MĐSD đất năm 2021 (bổ sung đợt 1) trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, các huyện Kỳ Anh, Lộc Hà; Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 6 tháng đầu năm của 13/13 huyện, thành phố, thị xã; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Về dự án tăng cường quản lý đất đai và xây dựng CSDL đất đai, đã tổ chức thực hiện gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn các huyện Can Lộc, Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh với khối lượng đến nay ước đạt khoảng 45%;

Sở đã thực hiện rà soát, bổ sung các điểm mỏ khoáng sản để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 và phối hợp đơn vị đấu giá tổ chức đấu giá thành công 17 mỏ khoáng sản (03 mỏ cát, 01 mỏ đất sét và 13 mỏ đất san lấp);

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; xây dựng đề cương các nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá hiện trạng nhận chìm và xác định các khu vực có thể nhận chìm vật chất nạo vét tại vùng biển tỉnh Hà Tĩnh; Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh; Cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển; Điều tra, rà soát, hoàn chỉnh danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh;

Tham mưu UBND tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 Quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Cập nhật, hoàn thiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đến năm 2025 và những năm tiếp theo trình UBND tỉnh. Triển khai Hợp phần 1 Dự án Tăng cường năng lực quan trắc và cảnh báo môi trường biển tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung; Chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải có nguy cơ chứa Covid-19 tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình tham mưu vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc như: Một số Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng không thực hiện được công tác giao đất, cho thuê đất; Việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt Giá đất cụ thể của một số dự án còn chậm tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng các địa phương thực hiện chậm so yêu cầu, công tác phát triển quỹ đất hiệu quả chưa cao, thời gian kéo dài; Công tác đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường vẫn chưa hoàn thành, các doanh nghiệp đang nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khá lớn, việc xử lý đối với các mỏ khoáng sản dọc Quốc lộ 1A còn chậm; Hiện còn khoảng 49.000 tấn rác tồn đọng; có 5 khu công nghiệp (KCN), 19 cụm công nghiệp (CCN) đã đi vào hoạt động, tuy nhiên 04 KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 12 CCN đã có dự án hoạt động nhưng vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải; có 14 CCN còn lại không có hệ thống thoát nước mưa riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Tài nguyên và môi trường là ngành quản lý nhiều lĩnh vực, thường xuyên phát sinh các vấn đề, nên cần phải phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để giải quyết ngay các điểm nghẽn, vấn đề nảy sinh, đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế.

Tại buổi làm việc, đại biểu các sở, ngành, địa phương đã có nhiều ý kiến phát biểu, đánh giá Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và phối hợp tốt với các sở, ngành để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là quan tâm, sâu sát cơ sở để hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, tồn đọng tại các địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá những cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường nói chung và Sở Tài nguyên và Môi trường nói riêng trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường như: công tác quy hoạch đất, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn chậm; việc giao đất, cho thuê đất triển khai các dự án vẫn còn vướng mắc, bất cập; việc xác định giá đất chậm, ảnh hưởng tới kêu gọi đầu tư; công tác phát triển quỹ đất hiệu quả chưa cao, kéo dài thời gian; Việc quy hoạch, đánh giá trữ lượng các mỏ vật liệu xây dựng còn chưa sát thực tế; Công tác quản lý, bảo vệ môi trường chưa được kiểm soát tốt, còn để xảy ra các sự cố về ô nhiễm môi trường…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên môi trường trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo xử lý các tồn đọng, vướng mắc; tiếp tục phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.Ý kiến bạn đọc