Công bố Quyết định Thanh tra

26/04/2024
Aa

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-TTr ngày 15/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh tra việc chấp hành pháp luật Bảo vệ môi trường và trách nhiệm của các Chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp, gồm: Cụm Công nghiệp Trường Sơn, huyện Đức Thọ; Cụm Công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh và Cụm Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên và Quyết định số 12/QĐ-TTr ngày 15/4/2024 của Chánh Thanh tra Sở về việc thành lập Tổ giám sát hoạt động thanh tra.

Sáng ngày 26/4/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Công bố các Quyết định nêu trên. Tham dự buổi Công bố Quyết định đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường  đồng chí Trương Văn Cường, Phó giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chánh Thanh tra Sở cùng các đồng chí trong Đoàn Thanh tra và Tổ giám sát hoạt động Thanh tra (theo quyết định của Chánh Thanh tra Sở TN&MT ); đại diện các chủ đầu tư Cụm Công nghiêp tham dự buổi công bố: Đ/c Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh đại diện Chủ đầu tư CCN Nam Hồng và các đồng chí đại diện các phòng, ban liên quan của thị xã Hồng Lĩnh; Đ/c Phạm Hoàng Anh, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm xuyên đại diện chủ đầu tư CCN Bắc Cẩm Xuyên và các đồng chí đại diện các phòng, ban liên quan của huyện Cẩm Xuyên; Đ/c Lê Đình Tài, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ đại diện chủ đầu tư CCN Trường Sơn, huyện Đức Thọ.

Đ/c Trương Văn Cường - PGĐ Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố

Tại buổi công bố Quyết định đồng chí Trương Văn Cường, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Đoàn Thanh tra và Tổ giám sát, căn cứ Luật Thanh tra và các quy định của pháp luật có liên quan triển khai thực hiện công tác Thanh tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện thanh tra Đoàn Thanh tra cùng với các Chủ đầu tư bám sát lịch làm việc và Kế hoạch đã được phê duyệt. Chủ đầu tư các Cụm công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường nơi có cụm Công nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp với Đoàn Thanh tra để triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch; Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra. Sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, yêu cầu Đoàn thanh tra hoàn thiện báo cáo kết quả Thanh tra trình Chánh Thanh tra Sở xem xét, tham mưu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh kết quả Thanh tra theo quy định./.

Phạm Xuân Đức - Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trườngÝ kiến bạn đọc