Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin phản ánh về đất đai qua mạng xã hội

14:32 02/04/2020

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh vừa công khai số điện thoại và địa chỉ mạng xã hội để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, người dân.

Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin phản ánh về đất đai qua mạng xã hội

Người dân tới làm thủ tục đất đai ở Trung tâm Hành chính công huyện Hương Khê (Ảnh tư liệu).

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh Nguyễn Cao Sâm cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025, đơn vị vừa công khai số điện thoại và địa chỉ mạng xã hội để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đơn vị tiếp nhận thông tin đến số điện thoại 085.275.7979 trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần hoặc bằng thư điện tử đến địa chỉ E-mail: vpdkddhatinh@gmail.com hoặc tin nhắn qua địa chỉ facebook “Văn phòng đăng ký đất đai Hà Tĩnh”.

Nội dung phản ánh, kiến nghị về thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc cấp GCNQSD đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai và tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ viên chức, người lao động tại các phòng, chi nhánh trực thuộc đơn vị này.

Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin phản ánh về đất đai qua mạng xã hội

Việc tiếp nhận kiến nghị qua số điện thoại, mạng xã hội nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Để giải quyết kịp thời thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị: Các thông tin phản ánh phải thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và thể hiện rõ nội dung, đảm bảo trung thực, khách quan; cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (hoặc địa chỉ thư kín khi cần liên hệ) của tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị.

Đơn vị công khai số điện thoại nói trên tại nơi giao dịch của Trung tâm Hành chính công tỉnh, huyện để tổ chức, cá nhân biết; UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã công khai số điện thoại nói trên tại nơi giao dịch và tuyên truyền trên phương tiện truyền thông tại địa phương để tổ chức, cá nhân biết.Ý kiến bạn đọc