Hội nghị “đánh giá công tác 5 tháng đầu năm kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2018”

14:23 30/05/2018
Aa

Chiều ngày 29/05/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2018. Giám đốc sở Võ Tá Đinh chủ trì hội nghị. tham dự hội nghị có UV BCH tỉnh uỷ- Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc sở TNMT: Hồ Huy Thành, Nguyễn Hùng Mạnh, Phan Lam Sơn, trưởng phó phòng thuộc sở và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở, đại diện phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố.

Phó giám đốc Sở Hồ Huỳ Thành trình bày báo cáo

Mở đầu hội nghị, Phó giám đốc sở Hồ Huy Thành đã trình bày báo cáo tóm tắt “Kết quả công tác QLNN về Tài nguyên và Môi trường 05 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2018”.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác năm; các đơn vị quyết liệt triển khai chương trình, kế hoạch công tác, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng kế hoạch về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018 và đã tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động của ngành, xây dựng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…..

Sỡ đã tiếp nhận 347 hồ sơ (trong đó: 295 hồ sơ tiếp nhận mới và 52 hồ sơ kỳ trước chuyển sang). Đã giải quyết xong đúng hạn 277 hồ sơ (trong đó có 186 hồ sơ giải quyết trước hạn, chiếm 67%); Còn 38 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết; 32 hồ sơ đang yêu cầu bổ sung.

Về hoàn thiện bản đồ sau cấp giấy: Đến nay đã thẩm định cấp Sở được 172/237 xã (đạt 72,6%); có 90/172 xã đã phê duyệt bản đồ (đạt 52,3% số xã đã thẩm định). Trong 05 tháng đầu năm đã cấp 40 giấy chứng nhận cho 33 tổ chức với diện tích 328,8ha; cấp giấy quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 54 công trình với 14 giấy chứng nhận; cấp đổi 3.664 giấy và giao 5.447 giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân. Sở đã thẩm định và tham mưu UBND tỉnh giải quyết 63 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất với diện tích 120,5ha. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2017 trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Tính đến ngày 01/01/2018, tổng diện tích đất đai toản tỉnh là 599.006,74ha; trong đó, đất nông nghiệp 483.723,6ha chiếm 80,75%; đất phi nông nghiệp 86.628,7ha chiếm 14,5%; đất chưa sử dụng 28.714,4ha chiếm 4,8%.

Toàn cảnh hội nghị

Tập trung rà soát các mỏ trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và khu vực nam huyện Kỳ Anh để xây dựng lộ trình chấm dứt hoạt động. Đã hoàn thiện các bước và tổ chức đấu giá thành công đới với 02 mỏ đất để làm nguyên liệu cho nhà máy gạch Tuynel, dự kiến trong tháng 6 sẽ tiếp tục đất giá đối với 05 mỏ theo kế hoạch đấu giá năm 2017. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thách tài nguyên nước cho các Sở, ban ngành, địa phương và các doanh nghiệp hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Về kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2018; Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; Hoàn thành bản đồ đo đạc sau cấp giấy và giải quyết hồ sơ nghiệm thu hoàn thành; Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đất đai; Giải quyết kịp thời các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trình HĐN tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm. Tiếp tục phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết khắc phục vị phạm môi trường của Công ty FHS và hoạt động vận hành sản xuất của lò cao số 1, số 2 của nhà máy thép Formosa. Tập trung xây triển khai xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại Khu Kinh tế Vũng Áng sau khi được UBND tỉnh phê duyệt giá.

Phó  chủ tịch UBND tỉnh - Đặng Ngọc Sơn phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị đại diện phòng TNMT các huyện đã tham gia đóng góp, trao đổi đề xuất đối với các nhiệm vụ công tác của Sở. Ông Đặng Ngọc Sơn, UV BCH tỉnh uỷ - Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Sở cần xây dựng chiến lược mới dài hơi hơn cho sự phát triển trong công tác quản lý của ngành; Cần đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục hành chính để giải quyết công việc nhanh nhất;  Kết thúc bài phát biểu Phó chủ tịch đã nhấn mạnh rằng ông tin tưởng với tinh thần đoàn kết, sự giúp đỡ của đội ngũ lãnh đạo và cán công nhân viên chức sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có nhiều chuyển biến mới tích cực hơn.

Cũng trong hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở, đại diện phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố đã trao tặng hoa cho đồng chí Võ Tá Đinh-Giám đốc Sở trước ngày nghỉ hưu theo chế đố từ 1/6/2018.

Phan Việt Cường - TTKTĐC & CNTTÝ kiến bạn đọc