Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 ngành TNMT

10:11 28/07/2017

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 ngành TNMT

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 ngành TNMT

Tham dự và chủ trì hội nghị có Đ/c Đặng Ngọc Sơn – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Đ/c Võ Tá Đinh – Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở, Đ/c  Nguyễn Hùng Mạnh - Phó giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan, về phía các huyện thị có lãnh đạo huyện, trưởng phòng TNMT, giám đốc văn phòng Đăng ký QSD đất của 13 huyện, thị, thành phố, trưởng phó phòng chuyên môn sở, giám đốc, phó giám đốc các  Trung tâm, Văn phòng ĐKQSD đất, Chi cục Môi trường, Chi cục Biển và Hải đảo.
Hội nghị đã nghe các đồng chí chủ trì hội nghị trình bày  báo cáo  sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 ngành Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt tại Hội nghị các đại biểu đã phân tích làm rỏ các vướng mắc, tồn tại, hạn chế nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện để công tác quản lý tài nguyên và môi trường ngày càng tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đ/c Đặng Ngọc Sơn – Phó chủ tịch tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của ngành tài nguyên trong 6 tháng đầu năm đã có nhiều đóng góp, đồng thời đ/c cũng đã chỉ rõ các tồn tại hạn chế, khuyết điểm cần  khắc phục. Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017, ngành Tài nguyên tập trung cao tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn.
Tác giả bài viết: Trung tâm KTĐCVCNTT


Ý kiến bạn đọc