Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi trường.

09:41 21/12/2017
Aa

Tham dự và chủ trì hội nghị có Đ/c Đặng Ngọc Sơn – Phó chủ tịch tỉnh, Đ/c Võ Tá Đinh – Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở, Đ/c  Nguyễn Hùng Mạnh Sở- Phó giám đốc.

Về phía đại biểu cấp tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành Sở nông nghiệp phát triển nông thôn, Chi cục thuế Hà Tĩnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Xây Dựng ….; các đồng chí trưởng phó phòng chuyên môn Sở, giám đốc, phó giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở.

Về phía cấp huyện có đại diện lãnh đạo các huyện, thị, thành phố và trưởng phó phòng TNMT, giám đốc Văn phòng ĐKQSD đất;

Hội nghị đã nghe đồng chí chủ trì hội nghị trình bày báo cáo Kết quả công tác năm 2017 và kế hoạch , nhiệm vụ năm 2018 ngành Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt tại Hội nghị các đại biểu đã phân tích làm rỗ các tồn tại, hạn chế nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện để công tác quản lý tài nguyên và môi trường ngày càng tốt hơn.

Năm 2017 ngành Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu tốt ban hành các văn bản cải cách hành chính trên các lĩnh vực của ngành. Đặc biệt là việc giám sát khắc phục sự cố Môi trường, phục vụ tốt các hoạt động của Ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đ/c Đặng Ngọc Sơn- Phó chủ tịch tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của cán bộ ngành TNMT trong năm qua đã có nhiều đóng góp, về thu ngân sách, ổ định chính trị sau sự cố Môi trường biển …., đồng thời đ/c cũng đã chỉ rõ các tồn tại hạn chế, khuyết điểm cần  khắc phục. Về kế hoạch, nhiệm vụ trong năm 2018, đề nghị các đồng chí tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn.Ý kiến bạn đọc