Hội thảo góp ý cho dự thảo " Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển "

15:14 25/10/2018
Aa

Sàng ngày 25/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Địa môi trường và Tổ chức lãnh thổ thuộc liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam  tổ chức hội thảo góp ý Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thuộc Dự án thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Hà Tĩnh.

Đ/c Phan Lam Sơn - phát biểu chủ trì hội thảo

Với sự chủ trì của đồng chí Phan Lam Sơn - Phó giám đốc sở TNMT, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các phòng, đơn vị. Đại diện các sở bản ngành, đại diện lãnh đạo các bộ chuyên môn liên quan UBND các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh....

Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiết sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển.

Đ/c Đinh Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Địa Môi trường và tổ chức lãnh thổ - thông qua chuyên đề Tổng quan những vấn đề về hành lang bảo vệ bờ biển

Tiến Sỹ: Lê Trần Chấn - trình bày chuyên đề Tài nguyên vùng bờ biển tỉnh Hà Tĩnh

Danh mục các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển với 3 chuyên đề:

1.Tổng quan nhưỡng vấn đề về hành lang bảo vệ bờ biển

2. Tài nguyên vùng bờ tỉnh Hà Tĩnh

3. Thực trạng khai thác và sử dụng vùng bờ tỉnh Hà Tĩnh

Với dự thảo danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Hà Tĩnh đưa ra 11 khu vực với 26 xã, thị trấn cụ thể:

Khu vực 1: Xã Xuân hội, huyện Nghi Xuân.

Khu vực 2: Xã Xuân Trường, Xuân Đan, Xuân Phổ, Xuân Hải, Xuân Yên, Xuân Thành huyện Nghi Xuân.

Khu vực 3: Xã Cổ Đạm, Xuân Liên huyện Nghi Xuân.

Khu vực 4: Xã Cương gián, huyện Nghi Xuân.

Khu vực 5: Xã Thịnh Lộc, Thạch Bằng huyện Lộc Hà.

Khu vực 6: Xã Thạch Kim, Thạch Bàn, Thạch Hải huyện Thạch Hà.

Khu vực 7: Xã Thạch Hải, Thạch Lạc huyện Thạch Hà.

Khu vực 8: Thị trấn Thiên Cầm, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên.

Khu vực 9: Xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang huyện Kỳ Anh.

Khu vực 10: Xã Kỳ Ninh, Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Khu vực 11: Xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh.Ý kiến bạn đọc