Hội thảo tham vấn kết quả nghiên cứu thí điểm về phân vùng môi trường tại tỉnh Hà Tĩnh

14:05 17/05/2018
Aa

​Sáng ngày 11/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo về kết quả nghiên cứu thí điểm về phân vùng môi trường tại Hà Tĩnh. Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở, ban ngành, UBND các địa phương và một số tổ chức đoàn thể trong toàn tỉnh. Chủ trì Hội nghị có Ông Nguyễn Trung Thắng , Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách TNMT – Bộ TN&MT, Giám đốc Dự án Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio và Ông Phan Lam Sơn - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu thí điểm phân vùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với mục tiêu:

- Phân vùng môi trường phục vụ mục đích xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho quy hoạch môi trường cấp tỉnh.

- Nghiên cứu thí điểm phân vùng môi trường tỉnh Hà Tĩnh theo những quy định trong các văn bản pháp lý mới ban hành.

- Đúc rút kinh nghiệm phân vùng môi trường tỉnh Hà Tĩnh  để xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật phân vùng môi trường cấp độ tỉnh.

Đồng chí Phan Lam Sơn - PGĐ Sở Phát biểu khai mạc Hội thảo

Thời gian qua, Sở TNMT đã phối hợp với Viện CLCSTNMT thực hiện nghiên cứu thí điểm về phân vùng môi trường tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình khảo sát, thu thập số liệu các chuyên gia đã phân vùng khu vực Hà Tĩnh thành IV Vùng chính với 19 tiểu vùng, cụ thể :

I. Đới bờ biển phía Đông

1

I.A. Tiểu vùng ĐB cửa Hội - cửa Sót

2

I.B. Tiểu vùng ĐB cửa Sót - cửa Nhượng

3

I.C. Tiểu vùng ĐB cửa Nhượng - mũi Độc

II. Vùng đồng bằng ven

biển

4

II.A. Tiểu vùng ĐB hạ du sông Cả - sông La

5

II.B. Tiểu vùng ĐT - CN Hồng Lĩnh

6

II.C. Tiểu vùng ĐB hạ du sông Nghèn

7

II.D. Tiểu vùng ĐT – CN Hà Tĩnh

8

II.E. Tiểu vùng ĐB Cẩm Xuyên

9

II.F. Tiểu vùng ĐB – đồi Kỳ Anh

10

II.G. Tiểu vùng ĐT – CN Kỳ Anh

III. Vùng đồi xen thung

lũng

11

III.A. Tiểu vùng đồi - thung lũng s.Ngàn Phố

12

III.B. Tiểu vùng thung lũng s.Ngàn Sâu

13

III.C. Tiểu vùng đồi chuyển tiếp

IV. Vùng núi phía Tây

14

IV.A. Tiểu vùng thượng du sông Ngàn Phố

15

IV.B. Tiểu vùng Vườn Quốc Gia Vũ Quang

16

IV.C. Tiểu vùng thượng du sông Ngàn Sâu

17

IV.D. Tiểu vùng hữu ngạn sông Ngàn Sâu

18

IV.E. Tiểu vùng KBTTN Kẻ Gỗ

19

IV.F. Tiểu vùng núi xen đồi Kỳ Anh

BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG TẠI HÀ TĨNH

Phan Ngọc Hà - CV CC BVMTÝ kiến bạn đọc