Khẩu hiệu tuyên truyền biển và hải đảo Việt Nam phục vụ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới 2020

08:03 01/06/2020
I. Chủ quyền biển đảo - 04 câu
1. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc
2. Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam
3. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương tổ quốc
4. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
II. Rác thải nhựa - 06 câu
1. Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh
2. Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh
3. Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa
4. Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa
5. Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ
6. Chung tay gìn giữ màu xanh của biển
III. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam - 05 câu
1. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.
2. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển
3. Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta
4 Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
5. Phát triển bền vững kinh tế biển – Không một ai bị bỏ lại phía sau.
IV. Đổi mới vì một đại dương bền vững - 04 câu
1. Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương
2. Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt
3. Đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương
4. Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh


Ý kiến bạn đọc