NCS Hồ Huy Thành bảo về thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành quản lý đất đai.

16:00 24/09/2018
Aa

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp nhà nước gồm 07 nhà khoa học do GS.TSKH. Đặng Hùng Võ làm Chủ tịch. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Hội đồng đánh giá cao; là một trong những đề tài được nghiên cứu độc lập, nghiêm túc, công phu và có hệ thống với các nội dung chủ yếu là: Phân tích quá trình đô thị hóa tác động đến biến động sử dụng đất nông nghiệp; đánh giá tiềm năng đất đai, hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường của các loại sử dụng đất; Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai; Đánh giá khả năng thích hợp đất đai theo yêu cầu sử dụng đất của 3 loại sử dụng đất chính, đó là chuyên lúa, lúa màu và chuyên màu theo 4 mức độ thích hợp: rất thích hợp (S1), thích hợp (S2), ít thích hợp (S3) và không thích hợp (N); Từ đó xác định hiệu quả, tiềm năng các loại sử dụng đất nông nghiệp dưới tác động của đô thị hóa thành phố Hà Tĩnh; Đề xuất các mô hình sử dụng đất nông nghiệp thích hợp, hiệu quả cho khu vực nội đô và ven đô thành phố Hà Tĩnh, gồm: Chuyên hoa (Hoa đào); Chuyên màu (bao gồm các kiểu sử dụng đất: Lạc - Dưa hấu - Súp lơ; Dưa hấu - Dưa hấu - Rau cải; Lạc - Dưa hấu - Su hào, Lạc - Dưa hấu - Bắp cải) và nuôi trồng thủy sản (cá Chẽm, cá Chim nuôi ao). Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và ổn định kinh tế hộ tại khu vực đô thị và ven đô thành phố Hà Tĩnh trong điều kiện đô thị hóa, Đề tài luận án cũng đã đề xuất phải thực hiện đồng bộ 7 giải pháp cho công tác quản lý đất đai và 5 giải pháp, biện pháp đối với việc sử dụng đất nông nghiệp.

Kết thúc thúc buổi báo cáo Hội đồng đánh giá Luận án đã ra Nghị quyết về việc đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai đối với NCS Hồ Huy Thành với số phiếu tán thành 07/07.

(Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi báo cáo luận án Tiến Sĩ)

GS.TSKH. Đặng Hùng Võ - Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến tại buổi báo cáo Luận án.

NCS Hồ Huy Thành tại buổi báo cáo Luận án Tiến sĩ trước Hội đồng .​

Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh phát biểu chúc mừng kết quả đạt được của NCS Hồ Huy Thành và cảm ơn Hội đồng đánh giá Luận án.

NCS Hồ Huy Thành chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng đánh giá Luận án tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tính từ phía trái sang là: PGS.TS. Trần Trọng Phương, TS. Nguyễn Thị Ngọc Lanh, PGS.TS. Lê Thị Giang, GS.TSKH. Đặng Hùng Võ, NCS. Hồ Huy Thành, TS. Phạm Thị Phin, PGS.TS. Vũ Thị Bình và PGS.TS. Lê Văn Thơ.

Tác giả: Lê Văn Phú-Phòng ĐKTKÝ kiến bạn đọc