Ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tích cực trong Công tác vệ sinh môi trường sau lũ.

08:19 27/10/2020

Sáng 22/10, sau khi nước lũ đã rút ở nhiều khu vực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã kêu gọi, huy động hơn 150 cán bộ ngành tài nguyên và môi trường tỉnh và các huyện, thị xã: Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Kỳ Anh, Hồng Lĩnh giúp dân dọn dẹp bùn đất, vệ sinh đường xá, nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng cán bộ Sở TNMT dọn dẹp vệ sinh tại khu vực Sông Cụt

Cán bộ ngành TNMT huyện Đức Thọ vào hỗ trợ, giúp đỡ huyện Cẩm Xuyên

Cán bộ ngành TNMT Can Lộc giúp đỡ công tác tổng vệ sinh môi trường tại trường tiểu học xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên

Lực lượng cán bộ TNMT huyện Hương Khê tập trung xử lý rác bùn sau lũ

Cẩm Xuyên tập trung cao công tác xử lý môi trường sau lũ lụt

Công tác vệ sinh sau lũ tại huyện Hương Sơn

Và trao các suất quà cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng

Một số hình ảnh khác trong Công tác vệ sinh môi trường sau lũ

Trần Thị Thanh - Chuyên viên Văn phòng SởÝ kiến bạn đọc