Đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo.

09:26 09/10/2020

Để triển khai thực hiện Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo của Bộ, cơ quan, địa phương, trong 2 ngày 06 và 07/10/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm CNPM&GIS, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT) đã chủ trì, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường” và phần mềm “Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương” cho các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Chuyên viên Sở TNMT tham gia buổi tập huấn trực tuyến)

Việc sử dụng “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên môi trường” nhằm hướng tới đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo; góp phần chuyển đổi phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số được tổng hợp, phân tích theo thời gian thực, hiển thị trực quan thông qua các hệ thống thông tin, bảng hiển thị; Góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển CPĐT ngành TN&MT; Bảo đảm kết nối, liên thông với HTTT Báo cáo Quốc gia để gửi báo cáo với các chế độ báo cáo định kỳ.

Thông qua việc sử dụng phần mềm “Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương” nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo dõi thông tin phản hồi văn bản; tra cứu quá trình xử lý văn bản đến tại nơi nhận; tương tác trực tuyến giữa người dùng với nhóm người dùng hoặc giữa người dùng trực tiếp với người dùng; tra cứu văn bản trên ứng dụng (App) chạy trên thiết bị cầm tay thông minh hoặc tương tác trực tuyến trên App.

Trần Thi Thanh - Chuyên viên Văn phòng SởÝ kiến bạn đọc