Phát động phong trào thi đua chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành đất đai Việt Nam

12:01 01/10/2020

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai chính thức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam(03/10/1945 – 03/10/2020).

Chủ đề phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý đất đai Việt Nam”. Thời gian cao điểm tập trung từ 15 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Nội dung chính nhằm phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển, nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự năng động, sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, Tổng cục, đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp để phát động, tổ chức thực hiện thực chất, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được xác định trong phong trào thi đua năm 2020; nỗ lực bứt phá, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành, Tổng cục được giao trong năm 2020.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, gắn kết với tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Theo: MonreÝ kiến bạn đọc