Sáng 13/12/2019 Trung tâm công nghệ thông tin, Kỹ thuật tài Nguyên và Môi trương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

15:04 13/12/2019

Sáng ngày 13/12/2019 Trung tâm công nghệ thông tin, kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 để đánh giá những kết quả đã thực hiện được, những tồn tại khó khăn vướng mắc trong năm vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra.

Thạm dự hội nghị có Ông Phó giám đốc sở - Trần Hữu Khanh, Ông Đỗ Xuân Hoài - Phó chánh văn phòng sở, Ông Đoàn Văn Nam - GIám đốc trung tâm, cùng toàn thể khách mời , trưởng phó phòng, và cán bộ trung tâm.

Giám đốc trung tâm - Đoàn Văn Nam thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị đã được nghe Ô​ng Đoàn​ Vă​n Nam GI ám​ đ​ốc​ Trung tâm​ báo cáo tổng kết năm 2019, khái quát kết quả đạt được trên các mặt công tác : C ông tác Đo đạc và bản đồ, Bàn giao hồ sơ đo vẽ bản đồ và cắm mốc ranh giới của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn cho xã Sơn Tây, Sơn Kim 1 và Phòng Tài Nguyên và Môi trường; Trích đo 20 điểm và trích lục khoảng 150 điểm sử dụng đất phục vụ xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh. Thực hiện dự án 513... Công tác Quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM, giá đất: Lập đề cương nhiệm vụ - dự toán lập KHSD đất bổ sung 6 tháng cuối nắm 2019, đề cương nhiệm vụ - dự toán lập KHSD đất cấp huyện năm 2020; Đề cương nhiệm vụ - dự toán kinh phí xây dựng Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh; Hoàn thành bàn giao hồ sơ KHSD đất năm 2019, Đang trình HĐND tỉnh thông qua danh mục THD,CMD sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố. Hoàn thành bàn giao hồ sơ điều chỉnh QHXD NTM Kỳ Thư, Phù Việt, Thạch Kênh, Thạch Đài, Thạch Tân. Công tác giá đất cụ thể: Thực hiện giá đất cụ thể: trong năm qua Trung tâm đã tham gia xây dựng định giá đất cụ thể cho nhiều dự án trên địa bàn toàn tỉnh....

Phó giám đốc trung tâm - Ông Nguyễn Văn Cường thông qua báo cáo tổng kết công tác Công Đoàn phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020

Ở phần thảo luận, đại diện các phòng, đội đã cùng nhau trao đổi đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại và đề xuất các giải pháp hữu hiệu thuộc các lĩnh vực: Đo đạc, Công nghệ thông tin, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất cụ thể … Tổng kết thảo luận, Ông Đoàn Văn Nam – Gi ám đốc Trung Tâm đã đánh giá cao các ý kiến phát biểu, đóng góp tại Hội nghị trên tinh thần dân chủ, cởi mở các ý kiến sẽ được Ban l ãnh đạo , nghiên cứu và bổ sung vào kế hoạch công tác trong năm 2020.

Đại diện các phòng, khách mời phát biểu tại hội nghị

Phó giám đốc Sở TN & MT - Trần Hữu Khanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Trần Hữu Khanh – Ph ó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao sự đóng góp và phát triển của Trung tâm. Ngoài ra trong năm 2020 Trung t âm cần phải tập trung vào các nhiệm vụ chính: Quy ho ạch kế hoạch sử dụng đất, định giá đất cụ thể, và phát huy tốt nhiệm vụ Công nghệ thông tin để tham mữu cho Sở phát triển mạnh về lĩnh vực này......

Toàn cảnh hội nghịÝ kiến bạn đọc