Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức họp giao ban trực tuyến

14:34 03/04/2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 01/4/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Văn bản số 2062/UBND-VX1 ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó sáng ngày 03/4/2020

Sáng ngày 03/4/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức giao ban trực tuyến giữa Lãnh đạo Sở và Trưởng các phòng, chi cục, đơn vị để triển khai một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra và điều hành các nội dung công việc trong thời gian tới.

Đ/c Hồ Huy Thành - Giám đốc Sở - Chủ trì cuộc họp

Toàn cảnh buổi họp trực tuyếnÝ kiến bạn đọc