Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn một số Nghị định và Thông tư hướng dẫn luật bảo vệ Môi trường.

14:42 26/09/2018
Aa

Tham dự buổi tập huấn có​ Đ/c Phan Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở ; Đại diện Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường và các phòng chuyên môn; Đại diện Văn Phòng Sở, Thanh tra Sở và các đơn vị: Chi cục Biển đảo - Tài nguyên nước; Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin, kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường cùng các Đ/c đại diện cho phòng TNMT của 13 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh và gần 70 doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực TNMT trên toàn tỉnh.

Hội nghị đã nghe Đ/c Phạm Xuân Đức- Trưởng phòng thẩm định và ĐTM giới thiệu Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Thông tư 06/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

N ghị định 155/2016/NĐ-CP ngày  18/11/2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường, bổ sung một số điểm mới trong nghị định  ....

Tác giả: TTCNTTÝ kiến bạn đọc