Sở TN&MT cần xử lý dứt điểm tồn đọng lĩnh vực tài nguyên, môi trường

15:31 12/09/2018
Aa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Đặng Ngọc Sơn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự. Sở TN&MT Hà Tĩnh hiện có 8 phòng, 2 chi cục, 4 đơn vị sự nghiệp. Sở đã hoàn thành dự thảo Đề án thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 4/6/2018 của UBND tỉnh.

Sở TN&MT cần xử lý dứt điểm tồn đọng lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Giám đốc Sở TN&MT Hồ Huy Thành: Đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung biên chế để ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Sở TN&MT đã chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính. Việc giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Trung tâm Hành chính công tỉnh. Tính đến ngày 9/9/2018, Sở đã tiếp nhận 621 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng hạn 475 hồ sơ, 66 hồ sơ đang giải quyết, 80 hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Sở TN&MT cần xử lý dứt điểm tồn đọng lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Hà Văn Trọng: Ngày 26/3/2018, UBND tỉnh đã có Kết luận số 92 về việc sử dụng đất đai của các tổ chức trên địa bàn thành phố. Đề nghị Sở TN&MT phối hợp với địa phương chủ trì rà soát, triển khai thực hiện thông báo của UBND tỉnh.

8 tháng đầu năm, Sở đã thẩm định, tham mưu UBND tỉnh giải quyết 117 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất với tổng diện tích 134,3 ha. Tổng nguồn thu từ đất toàn tỉnh 8 tháng đầu năm là 867 tỷ đồng.

Sở TN&MT cần xử lý dứt điểm tồn đọng lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Nghi Xuân có nhiều vụ tồn đọng đất đai; địa phương đã chủ động phối hợp Sở TN&MT và các sở, ngành giải quyết hiệu quả.

Đơn vị cũng đã hoàn thành kiểm kê đất đai hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo Bộ TN&MT. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng tiến độ dự án, các vụ tồn đọng đất đai được quan tâm giải quyết.

Sở TN&MT cần xử lý dứt điểm tồn đọng lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh: Thời gian tới, cần tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường để nâng cao nhận thức của người dân, giảm thiểu các vụ việc vi phạm.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch về khoáng sản; duy trì thường xuyên hoạt động giám sát tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), yêu cầu FHS nghiêm túc khắc phục vi phạm môi trường. Tập trung tham mưu ban hành các quy hoạch và chính sách về môi trường, chú trọng công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

Sở TN&MT cần xử lý dứt điểm tồn đọng lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải : Nhiều vụ việc tồn đọng về đất đai kéo dài nhiều năm, Sở TN&MT cần có giải pháp xử lý dứt điểm. Mặt khác, ngành cần làm tốt công tác khảo sát, quy hoạch mỏ đất trong giai đoạn hiện nay...

Sở TN&MT cần xử lý dứt điểm tồn đọng lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Yêu cầu Sở TN&MT, các địa phương tiếp tục quan tâm vấn đề giao đất, cho thuê đất, quản lý, thu hồi đất, trong đó cần soát xét kỹ hình thức giao đất để làm cơ sở cho việc đánh giá hồ sơ về sau. Ngoài ra, sở tăng cường kiểm tra, quản lý tài nguyên, xử lý dứt điểm hoạt động khai thác khoảng sản trái phép...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận sự nỗ lực của Sở TN&MT trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý; phối hợp với các cấp, ngành liên quan trong xử lý sự cố môi trường biển…

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cũng thẳng thắn phê bình Sở TN&MT thiếu chủ động trong cải cách thủ tục hành chính dẫn đến hiệu quả thấp; việc kiểm tra, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án còn hạn chế. Vẫn còn một số địa phương buông lỏng quản lý đất đai, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra.

Ngành cũng chưa có giải pháp hữu hiệu trong công tác xử lý rác thải; việc triển khai xây dựng, phê duyệt đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải quá chậm...

Sở TN&MT cần xử lý dứt điểm tồn đọng lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh yêu cầu Sở TN&MT có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian tới

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT nghiêm túc khắc phục các tồn tại. Trong đó, tập trung quyết liệt cho cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Chủ động tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường; tập trung thanh, kiểm tra lĩnh vực đất đai, khoáng sản, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm; giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tranh chấp, tồn đọng đất đai; khai thác khoáng sản trái phép.​

Đặc biệt, tiếp tục giám sát chặt việc thực hiện cam kết khắc phục vi phạm môi trường của Công ty Formosa và các hoạt động sản xuất; chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

Sở TN&MT cũng cần tích cực hỗ trợ các địa phương trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Với đề xuất thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai (một cấp) thuộc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp Sở TN&MT nghiên cứu để có quyết định phù hợp; về đề xuất bố trí cơ sở nhà đất và kinh phí để cải tạo cơ sở vật chất làm phòng thí nghiệm cho Trung tâm Quan trắc TN&MT, giao Sở Tài chính, Sở KH&CN nghiên cứu; với đề xuất nhân sự, giao Sở Nội vụ nghiên cứu trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả…

(Nguồn Báo Hà Tĩnh)Ý kiến bạn đọc