Sở TN&MT Hà Tĩnh hỗ trợ 2 xã ở Kỳ Anh xây dựng nông thôn mới

23:12 02/12/2020
Lãnh đạo Sở TN&MT trao tượng trưng 80 triệu đồng cho chính quyền xã Kỳ Phong...

Tại xã Kỳ Phong, Sở TN&MT đã trao 50 triệu đồng cho 50 hộ dân để xây dựng hố rác, phân loại rác tại nguồn; 50 cây xanh và 50 pano áp phích phục vụ công tác tuyên truyền, tổng trị giá 80 triệu đồng.

...và trao mỗi gia đình 1 triệu đồng để xây dựng hố rác, phân loại rác tại nguồn
...và trao mỗi gia đình 1 triệu đồng để xây dựng hố rác, phân loại rác tại nguồn

Ở xã Kỳ Khang, Sở TN&MT trao 50 triệu đồng cho 16 hộ dân để xây dựng công trình vệ sinh; 1.000 cây phi lao và 50 cây sao đen, tổng số tiền hỗ trợ 80 triệu đồng.

Trao biểu trưng 80 triệu đồng cho chính quyền xã Kỳ Khang.

Được biết, hiện tổng số tiêu chí (xã tổ chức tự đánh giá) đạt chuẩn nông thôn mới của xã Kỳ Phong, xã Kỳ Khang đều đã đạt: 19/20 tiêu chí. Các địa phương đang tập trung triển khai thực hiện các nội dung còn lại để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020Ý kiến bạn đọc