Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2017

16:19 07/03/2017
Aa
Chiều ngày 30/12, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí: Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Hồng Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2016, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác trong năm, góp phần đảm bảo nhiệm vụ chính trị của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; cụ thể: tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo và tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, phục vụ Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND tỉnh trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tham mưu triển khai 04 cuộc giám sát chuyên đề và hàng trăm cuộc giám sát thường xuyên, khảo sát, làm việc của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với các địa phương đơn vị; tham mưu tổ chức tốt 04 kỳ họp của HĐND tỉnh; 04 phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII; tham mưu xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực, các ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; tổng hợp kịp thời, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh gửi đến kỳ họp; tổ chức, tham gia các cuộc hội nghị, giao ban, hội thảo; tham gia tích cực và có hiệu quả các đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Kiểm toán nhà nước...


Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Về phong trào thi đua năm 2016, toàn thể cán bộ công chức, viên chức tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; phong trào ủng hộ xây dựng mái ấm cho người nghèo; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm; phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch Thắng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện có hiệu quả nề nếp làm việc, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế cơ quan, xây dựng công sở văn hóa, văn minh. Bên cạnh đó, Công đoàn còn tích cực động viên và phát động các phong trào xây dựng đời sống văn hoá mới, xây dựng công sở văn minh, các phong trào sinh hoạt về văn nghệ, thể dục thể thao.


Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

Với những kết quả đã đạt được, năm 2016, về công tác Đảng: Đảng bộ cơ quan được xếp loại Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 14 đồng chí được xếp loại “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 17 đồng chí  được  xếp loại “ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Về chuyên môn: Văn phòng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể phòng Tổng hợp - Dân nguyện được UBND tỉnh tặng Bằng khen; phòng Kinh tế - Ngân sách được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Pháp chế, Trung tâm thông tin, Phòng HC-TC-QT được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; có 35 đoàn viên được công nhận danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” đạt 100%, 20 đoàn viên được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 6 đoàn viên được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, 1 đoàn viên được tặng Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ. Về Công đoàn: được xếp loại là tập thể Công đoàn cơ sở vững mạnh; có 01 đồng chí được tặng Bằng khen chuyên đề của LĐLĐ tỉnh; 02 đồng chí được Công đoàn viên chức tỉnh tặng Giấy khen; 05 đồng chí được BCH Công đoàn cơ quan khen thưởng.


Đồng chí Trần Tuấn Nghĩa, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017

Năm 2017, tiếp tục tuyên truyền quán triệt thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua. Tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo... Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên tham gia học tập, nắm bắt đầy đủ, kịp thời các đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ đoàn viên, CCVC được tham gia xây dựng kế hoạch, các quy chế, quy định của cơ quan; 100% cán bộ đoàn viên ký kết thi đua và thực hiện tốt các nội dung thi đua; 100% cán bộ công chức viên chức người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, ít nhất 25% được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành TW, HĐND, UBND tỉnh. Phấn đấu có trên 80% cán bộ đoàn viên có đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng thi đua cơ quan đánh giá, xếp loại. Có 1 đến 2 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. 100% cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt công tác xã hội, nhân đạo, hoàn thành chỉ tiêu thu quỹ "Mái ấm Công đoàn". Phấn đấu 100% gia đình cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Giới thiệu từ 01 đến 02 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.


Đồng chí Lê Ngọc Hà, Phòng Kinh tế Ngân sách

Đồng chí Bùi Thị Hồng Sâm, Phòng Pháp chế

Đồng chí Lê Thị Hà, Phòng HCTCQT

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan cơ bản thống nhất với báo cáo và đề nghị quan tâm thêm một số vấn đề như: nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác giới thiệu phát triển Đảng; phát động và triển khai hiệu quả Kế hoạch số 50/KH-TLĐ; tiếp tục tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe và tăng cường sự đoàn kết trong cơ quan; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đoàn viên triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, cơ sở vật chất của cơ quan; quan tâm hơn nữa trong việc cải thiện nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan; trong các phong trào thi đua cần có các hình thức thiết thực để huy động được sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;Trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và ký kết thi đua năm 2017

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng và khẳng định năm 2016 tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng HĐND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, năng động, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác. Thời gian tới, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất để tham mưu có chất lượng, hiệu quả; phát huy tối đa dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tổ chức tốtcác hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực; tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin để nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất là những kiến thức về pháp luật để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; tiếp tục khai thác và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công việc; sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào của các đoàn thể… Đồng chí mong muốn năm 2017, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đã tiến hành ký cam kết thực hiện nhiệm vụ giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn; khen thưởng đoàn viên Công đoàn năm 2016 và phát động ký kết thi đua năm 2017 và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

BBT


Ý kiến bạn đọc