Tài nguyên đất

Thời gian qua, cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh đã phát hiện khá nhiều trường hợp sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) giả, giả mạo chữ ký của lãnh đạo Sơ, con dấu của...

Sau hơn 8 năm thực hiện áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đất đai, huyện Thạch Hà đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, quyết định đến chất lượng, nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản...

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII, sáng ngày 07/12, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) đã có buổi làm việc để thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII. Cùng tham dự làm việc có đồng...

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, ngày 6/01/2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh làm việc với Đồn Biên phòng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để khảo sát tình hình về: an ninh khu vực biên giới và cửa khẩu,...