Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền của huyện Kỳ Anh ngày 17/9/2019 (đợt 1)

15:56 18/09/2019


Ý kiến bạn đọc