Danh sách được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền của huyện Nghi Xuân ngày 27/7/2020

08:18 28/07/2020


Ý kiến bạn đọc