Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai

16:17 28/03/2023
Aa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 592/UBND-NL ngày 14/2/2023 về việc tập trung hoàn thành công tác cấp Giấy CNQSD đất, công nhận, công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980, ngày 27/03/2023 huyện Lôc Hà phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Tham gia tập huấn có: Lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thạch Hà -Lộc Hà; Trung tâm Hành chính công, Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Công chức địa chính, Tư pháp, Thôn trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch UBND huyện  tham dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị tập huấn được tổ chức tại Hội trường trung tâm UBND huyện diễn ra  nghiêm túc, chất lượng với mục đích nhằm nâng cao nhận thức pháp luật; vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã, thôn trong quản lý và sử dụng đất đai; công tác công khai nguồn gốc sử dụng đất; việc lập hồ sơ kê khai các thửa đất chưa được cấp GCNQSD đất, chưa được công nhận, công nhận lại quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 theo quy định và để tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi tập huấn với sự tham gia gần 200 đại biểu tham dự, được cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến những kiến thức cơ bản của pháp luật, thực tiễn của các địa phương trong quá trình thực hiện còn vướng mắc; làm rõ về khái niệm thửa đất; ranh giới sử dụng ổn định hay không ổn định; diện tích tăng, diện tích chênh lệch; quy trình, thủ tục, điều kiện về đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, cộng nhận lại đất ở đối với thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980; cập nhật biến động, quản lý hồ sơ địa chính. Trong đó, chú trọng việc xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của thửa đất mà không có giấy tờ theo Quy định của Luật đất đai và các hướng dẫn thi hành luật; vai trò, trách nhiệm của UBND xã, thôn trưởng trong việc lấy ý kiến khu dân cư đối với thửa đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật quy định tại Điều 7 Quyết định 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn các biểu mẫu lập bản kê khai: Các thửa đất hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận QSD đất; Các thửa đất hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 nhưng chưa được công nhận, công nhận lại quyền sử dụng đất ở theo quy định.

Các đại biểu tham dự đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong việc xác định thửa đất có biến động trong quá trình sử dụng; khó khăn trong xác định nguồn gốc đối với thửa đất không có giấy tờ theo quy định của pháp luật mà không có những người sử dụng đất cùng thời điểm, thửa đất có giấy tờ theo quy định nhưng không sử dụng đất; diện tích tăng so với giấy tờ theo quy định của pháp luật…để thống nhất giải pháp xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn An nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc tập huấn; các đại biểu tham dự đã tập trung theo dõi, lắng nghe và có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận; với thời gian có hạn, đồng chí đã giao nhiệm vụ cho UBND các xã tập hợp lại ý kiến của địa phương chưa được trả lời hoặc chưa rõ, gửi phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp thành các nhóm vấn đề còn tồn tại, xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, biên soạn thành cẩm nang cho các địa phương nghiên cứu thực hiện đảm bảo quy định. Đồng thời khẳng định huyện sẽ tập trung tăng cương công tác phổ biến pháp luật đến tận thôn xóm, khối phố trong thời gian tới nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trong quản lý sử dụng đất đai. Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự được tiếp thu thêm kiến thức về công tác Quản lý nhà nước về đất đai; nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của bản trước nhân dân và trước pháp luật trong lĩnh vức quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn để có thể góp phần quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong việc xét duyệt hồ sơ cấp GCNQSDĐ, công nhận diện tích đất ở đối với thửa đất vườn ao sử dụng ổn định, liên tục, không tranh chấp trước ngày 18/12/1980, hạn chế tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Ngọc HânÝ kiến bạn đọc