Nghị định 10/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

09:57 05/04/2023
Aa

Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi loạt Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai với nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó là 4 quy định mới về Sổ đỏ chính thức được áp dụng từ 20/5/2023

1. Sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến cấp Sổ đỏ

2. Bổ sung điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất

3. Bổ sung quy định về trình tự giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất

4. Bổ sung điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

5. Thời điểm tính thu tiền thuê đất khi gia hạn sử dụng đất

6. Trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng tiến độ dự án đầu tư

Nội dung chi tiết, tại đâyÝ kiến bạn đọc