HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN

09:42 17/05/2018
Aa

Sáng ngày 17/5/2018 tại thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường. Chủ trì Hội nghị Tổng kết có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham gia Hội nghị Tổng kết có 16 Bộ ngành Trung ương, 04 địa phương bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển (Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh) và nhiều cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Sự cố môi trường biển xảy ra từ tháng 4/2016 tại các 04 tỉnh miền Trung là hết sức nghiêm trọng, gây thiệt hại về môi trường, hệ sinh thái biển và nguồn lơi hải sản, ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất, kinh doanh đời sống khoảng 510 nghìn người thuộc 130 nghìn hộ dân ở 730 thôn/xóm tại 146 xã/phường/thị trấn của 22 huyện ven biển thuộc 04 tỉnh. Đối với tỉnh Hà Tĩnh sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng trên 400 thôn, xóm thuốc 67 xã/phường/thị trấn của 07 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đối tượng bị ảnh hưởng thuộc diện bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Trung ương rất lớn, gồm: Trên 6.000 tàu cá, 2.259 ha ao hồ, bãi triều nuôi trồng thủy sản mặn, lợ; 31.692 m3 nuôi lồng bè mặn lợ; 127 ha sản xuất muối, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán, chế biến thủy hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, nhiều cửa hàng ăn uống phục vụ khách du lịch với hơn 60.000 lao động và các đối tượng theo quy định.

Sau khi xảy ra sự cố, Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp đưa ra kết luận sớm nhất về tình trạng hải sản chết hàng loạt tại khu vực biển miền Trung, nhanh chóng đưa hoạt động nuôi trồng, khai thác, kinh doanh dịch vụ liên quan đến thủy sản phục hồi trở lại, ổn định đời sống, an sinh xã hội cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản bị chết bất thường để kịp thời hỗ trợ ổn định đời sống, bồi thường thiệt hại, khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh.

Tại Hà Tĩnh đã triển khai cấp hỗ trợ 6.240,484 tấn gạo cho 19.247 hộ, 67.988 nhân khẩu; hỗ trợ 23.066,5 triệu đồng cho 5.012 chủ tàu, thuyền theo chính sách của Trung ương. Ngoài ra tỉnh Hà Tĩnh còn ban hành một  số chính sách riêng của tỉnh như hỗ trợ tiền điện cho các kho đông lạnh dự trữ hải sản bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, quy định tạm thời một số chinh sách hỗ trợ ổn định đời sống và khối phục sản xuất do ảnh hưởng sự cố môi trường, cụ thể đã hỗ trợ: 18,086 tỷ đồng đóng mới 40 tàu cá trên 90CV, cải hoán 06 tàu cá lên trên 90CV; hỗ trợ lãi suất vay vốn chuyển đổi với số tiền 311 triệu đồng; Hỗ trợ 100% phí mua 2.847 thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ 02 năm học phí chi học sinh vùng bị ảnh hưởng; hỗ trợ 125 triệu đồng lập 25 cửa hàng kinh doanh hải sản an toàn, hỗ trợ

561,28 triệu đồng (50%) chi phí tiền điện cho 35 cơ sở đông lạnh tạm trữ hải sản từ tháng 4 đến tháng 9/2016; hô trợ 100% lãi suất vay vốn ngân hàng cho các tổ chức vay vốn để mua cho diên dân. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thẩm tra, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho trên 60.800 đối tượng với số tiền 1.748 tỷ đồng.

Phan Ngọc Hà - CV CC BVMTÝ kiến bạn đọc