Thông tin chuyên ngành

17:04 21/03/2023

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

10:24 20/03/2023

Ngày Nước thế giới năm 2023: Thúc đẩy sự thay đổi để bảo vệ nguồn nước thế giới

07:54 09/03/2023

Chiều 8/3, Sở TN&MT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia cùng đại diện một số sở, ngành và đơn vị liên quan dự hội nghị.

17:25 28/02/2023

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

11:19 23/02/2023

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo tổng quan về hiện trạng môi trường quốc gia 05 năm một lần để phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hằng năm, lập báo cáo chuyên đề về hiện...

11:06 23/02/2023

Ngày nước Thế giới năm (22/3) năm nay có chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi” để giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường

11:25 17/02/2023

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt đã thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 và giải...

10:42 10/02/2023

Ngày 10/02/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

15:54 07/02/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030.

15:46 07/02/2023

Ngày 04/02/2022 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

14:19 02/02/2023

Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 45/QĐ-BTNMT về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.

15:25 04/01/2023

Từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 15/3/2023 sẽ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến.