Tin tức - Sự kiện

Thực hiện Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, từ ngày 16/5/2019 đến ngày 22/5/2019, Chi cục Bảo vệ môi trường đã chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND thị xã Hồng Lĩnh và UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức 10 lớp tập huấn triển...

(TN&MT) - Thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai kế hoạch phát động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia phải thiết thực, đảm bảo được duy trì thường xuyên và hiệu quả.

Sáng 26/4, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ra mắt Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh với nguồn tài nguyên đa dạng sinh học phong phú về hệ sinh thái (rừng tự nhiên trên cạn, rừng ngập mặn và hệ sinh thái biển), đa dạng về nguồn gen (nhất là nhiều nguồn gen động vật quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ đặc hữu cho khu vực Đông Nam Á như Sao la...

Nhằm tạo môi trường minh bạch cho các doanh nghiệp và chọn ra các nhà đầu tư có đủ điều kiện, năng lực tài chính, Hà Tĩnh đã triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 2 mỏ đất san lấp thuộc huyện Hương Khê và Hương Sơn.

Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Hồ Huy Thành vừa ký Quyết định số 110/QĐ-STNMT thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản đất, sét, cát trên địa bàn tỉnh, đồng thời họp bàn triển khai kế hoạch hoạt động.

Sáng ngày 3/4/2019, Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường của 06 tỉnh Bắc Trung Bộ thuộc Cụm Thị đua số IV cùng nhau ký kết giao ước thi đua để tổ chức các phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở về việc giao BCH Đoàn cơ sở Sở TN&MT tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1005/UBND-KGVX1 ngày 26/02/2019; Văn bản số 15-KH/ĐTN ngày 25/02/2019 của BCH Đoàn Khối CCQ...

Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội và tốc độ đô thị hóa, đời sống người dân ngày càng được nâng cao kéo theo nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng làm gia tăng khối lượng chất thải rắn (CTR) sinh hoạt. Theo đó, việc xử lý rác thải sinh hoạt hiện đang là bài toán khó...

Ngày 20/3/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Châu, trú tại thôn Ba Giang, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà.

Chiều nay 28/3, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức lớp tập huấn cho toàn thể cán bộ công chức các phòng, Chi cục thuộc Sở về nhận thức hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN...

Sáng 22/3/2019 Sở Tài nguyên và Môi trưởng tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan liên quan. Thực hiện quyết định 3544/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh...